IMG_4124_edited.jpg

Beundransvärda medsystrar

Denna vecka infaller den internationella kvinnodagen och med det vill jag uppmärksamma några av de kvinnor som inspirerar mig. Jag namnger alltid mina plagg, och några andra hantverk, efter kvinnor jag beundrar och denna vecka vill jag uppmärksamma dem lite extra.

Förkläde Eva Timm_2.jpg

Innan industrialismens stora genombrott levde de allra flesta svenskar på landsbygden. Det är dessa människor, det vanliga folket, som fick benämningen allmoge.  

Kvinnor och mäns roller och arbetsuppgifter var uppdelade, även om det hände att det kunde se annorlunda ut på vissa gårdar och under vissa tidsperioder. Kvinnans traditionella lott bestod av hushållsarbete, föda och ta hand om barn, se efter de äldre, textilarbete och trädgårdsodling. Dessa kallades kvinnosysslor. Männen arbeta ute på fält och ansvarande för redskapen och djuren. Detta kallades mansarbeten

 

Kvinnor hade ingen laglig rätt att äga jord förrän en bit in på 1900-talet, så det var viktigt att föda söner som kunde ta över gården när den dagen var kommen.

Ett viktigt klädesplagg för allmogekvinnan var hennes förkläde. dFörutom att det var praktiskt, och skyddade mot smuts, så handlade det också om anständighet, utan förkläde ansågs kvinnan inte vara fullt påklädd. Det fanns även skrock kring förkläden. Om en möte en kvinna utan förkläde gav det otur och kunde ge en olika sjukdomar. 

Allmogens kvinnor